รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านกันจาน
หมู่ที่ 1 บ้านกันจาน   ตำบลดองกำเม็ด  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0844744059
Email : sakdasada@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :