คำขวัญ/ปณิธาน
คำขวัญ/ปณิธาน
                คำขวัญโรงเรียนบ้านกันจาน

                เรียนดี  กีฬาเด่น  เป็นสุภาพชน
 
                 ปณิธานโรงเรียนบ้านกันจาน


เป็นลูกใคร        ไม่ว่า         เมื่่อมาอยู่
จะอบรม           เลี้ยงดู        ให้สมหวัง
โรงเรียนปั้น     บ้านวัดช่วย  จะสวยจัง
สามกำลัง     ช่วยกันบ่ม   คงสมบูรณ์