ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬากลุ่มโคกเพชรดองกำเม็ดระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
การแข่งขันกีฬากลุ่มโคกเพชรดองกำเม็ดระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ  สนามโรงเรียนบ้านตรางสวาย
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
ประธานเปิดการแข่งขัน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
ทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านกันจาน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,17:38   อ่าน 297 ครั้ง