ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนบ้านกันจานได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านกันจาน โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกันจาน
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
พิธีสานสนามโรงเรียนบ้านกันจาน 2562
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,12:15   อ่าน 393 ครั้ง