ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิติมา ยกยศ
ครู คศ.3